name

Videoer

Effektive, bæredygtige renoveringer kræver en helhedsorienteret tilgang. 


Få et indblik i de fem fokusområder, som REBUS arbejder med for at styrke innovationen i byggeriet og højne kvaliteten i bygningsrenoveringer. 

Strategiske partnerskaber - fra projekt til portefølje

Byggeriet er under forandring. Bygherrer og leveranceteams afprøver nye samarbejder for at effektivisere byggeprocessen. Vi bevæger os væk fra de kortsigtede samarbejder, hvor man starter forfra hver gang, tll de langsigtede, hvor viden videreføres fra det ene projekt til det næste. Når vi samarbejder langsigtet og tillidsbaseret kan byggebranchen udvikle metoder baseret på gentagelseseffekter, og på den måde få mere gang i innovationen i byggeriet. REBUS afdækker mulighederne og højner videnniveauet for at øge byggeriets produktivtet.

Se videoen og få et indblik i det strategiske partnerskab &os med boligskelskabet KAB, som bl.a. bygger på et REBUS-udviklet udbudskoncept.

 

Nytækning af data i renoveringsprocessen

Sensorer og målere flytter i stigende grad ind i vores bygninger. Disse giver store mængder data om bygningens energiforbrug og indeklima. Med en bedre udnyttelse af disse data kan vi opnå bedre renoveringer. Derfor udvikler vi metoden REBUS Connect°, som er  baseret på en statistisk model, en såkaldt grey box-model, der automatisk dokumenterer en bygnings ydeevne. Data om bygningens varme- og elforbrug indsamles hvert femte minut og kobles med temperatur, CO2-koncentration og vejrdata. Dermed opstår nye muligheder for at kommunikere energiforbuget med beboere og drift.

Se video og hør om tankerne bag metoden samt Himmerland Boligforenings forventninger til den.

 

Værdisætning og synliggørelse af indeklima

Når vi energieffektiviserer bygninger, gør vi dem tættere, så de holder på varmen. Det stiller nye krav til bygningens indeklimaperformance. REBUS udvikler værktøjer, der synliggør indeklimaet gennem hele processen. Det omfatter værktøjet IK-kompas, mærkningsordningen IndeklimaKvalitet samt en række understøttende redskaber til sikring af indeklimaet gennem renoveringsprocessen.

Videoen viser en demonstration af en IK-kompasregistrering af indeklimaet i en af Frederikshavns Boligforenings bygninger.

 

Facadekoncepter

REBUS skaber værktøjer og facadedesign, der gør det muligt at vælge facadeløsning i den tidlige designfase og få et tidligt overblik over pris og performance. Det giver også mulighed for at tilrettelægge en hurtig facademontering uden genhusning af beboerne. En såkaldt konfigurator effektiviserer komplicerede arbejdsopgaver hos boligafdelingerne, i tegnestuerne såvel som på byggepladserne. En digital model af bygningen forsynes med den nye konstruktion, materialer, beslag osv., som udmøntes i en samlet materialeliste. På den måde får bygherren et samlet prisoverslag langt tidligere i processen.

Se videoen og oplev, hvordan tilgangen med prædefinerede valg kan smidiggøre processen fra indledende tanker til konkret facadevalg og udførelse.

 

Kvalificeret beslutningsgrundlag og dokumenteret værdi

En tilgang baseret på totalværdi giver bygherren et fuldt overblik over den værdi, der fås for pengene. I en renovering møder vi uforudsete udfordringer undervejs, som ofte betyder omprioriteringer. REBUS udvikler værktøjer, der sikrer balance mellem indeklima, funktionalitet og energibesparelser gennem hele processen. Der indebærer bl.a. screeningsværktøjer, der gør det muligt at vælge imellem forskellige renoveringsscenarier, samt en opdatering af LCCbyg til også at omfatte totalværdiparametre.