REBUS - Renovating Buildings Sustainably

REBUS er et dedikeret samfundspartnerskab, hvor alle led fra byggeriets værdikæde er samlet for at fremme bæredygtige renoveringer til gavn for brugere, industrien, miljøet og samfundsøkonomien. 

Læs mere

Samarbejde på tværs af byggeriet

Bag REBUS står nogle af Danmarks førende virksomheder og videninstitutioner med et fælles ønske om at forbedre og nytænke energirenovering. Partnerskabet repræsenterer alle led i byggeriets værdikæde... 

Læs mere

Et budget på ca. 81 mio. kr.

Innovationsfonden har investeret 35 mio. i projektet. Derudover har Realdania støttet med 8 mio. og Grundejernes Investeringsfond med 6 mio. Projektpartnernes egenfinansiering udgør ca. 32 mio. af det samlede budget på ca. 81 mio. kr.

Læs mere

Nyhedsbrev

Få seneste nyt og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke.

Læs mere

Nyt indeklimaværktøj på vej

Snart vil det være muligt at inddele indeklimaet i kvaliteter på samme måde, som vi i dag angiver energiforbruget i vores bygninger efter en bogstavsk…

Læs mere

Branchemøde om det nye indeklimavurderingsværktøj, IV20

IV20 er et værktøj, der skal gøre det muligt at angive indeklimaets kvalitet. Til mødet vil REBUS præsentere ideerne bag den fremtidige metode til ind…

Læs mere

Spørgeskema om strategiske partnerskaber

REBUS gennemfører i øjeblikket en spørgeskemaundersøgelse, der skal kortlægge byggebranchens holdninger og forventninger til strategiske partnerskaber…

Læs mere

Dansk Byggeri: Renovering er nu det vigtigste marked

Der var engang, da renovering blot var en sidedisciplin indenfor byggeriet. Nybyggeri og store anlæg var i fokus – men sådan er det ifølge Dansk Byggeri ikke længere. Og stærke netværk i branchen har drevet udviklingen...

Læs artikel

Licitationen: Nyt fokus på energiforbrug og produktivitet

Partnerskab vil med et samlet projektbudget på 81 mio. kroner sænke energiforbruget og højne produktiviteten ved renoveringer. Det skal ske med et samarbejde over fire år med alle i byggeriets værdikæde...

Læs artikel

Dagens Byggeri: Partnerskab om bæredygtig energirenovering

Teknologisk Institut er projektleder på et nyt samfundspartnerskab, som Innovationsfonden har bevilliget 35 millioner kroner til. Samtidig støttes projektet ...

Læs artikel

Innovationsfonden: Lavere energiforbrug og højere produktivitet ved renoveringer

PRESSEMEDDELELSE: Danmark står over for en stor samfundsmæssig udfordring. Størstedelen af vores bygninger er ikke tidsvarende, når det gælder eksempelvis energiforbrug og indeklima...

Læs pressemeddelelse