REBUS - Renovating Buildings Sustainably

REBUS er et samfundspartnerskab, der samler alle led fra byggeriets værdikæde for at fremme bæredygtige renoveringer til gavn for brugere, industrien, miljøet og samfundsøkonomien.


REBUS er en sammenskrivning af ordene Renovating Buildings Sustainably. Med partnerskabet har vi sat os for at finde nye løsninger på de udfordringer, som præger renoveringsområdet i dag. Gennem en række fokusområder og afprøvning i fuldskala, udvikler vi metoder og værktøjer til renovering, der gavner miljøet, beskæftigelsen, indeklimaet og innovationskraften i byggeriet. Projektet skal sikre 50% lavere energiforbrug efter renovering, 30% lavere ressourceforbrug under renovering og 20% øget produktivitet.

REBUS-projektet skal udvikle og demonstrere tre konkrete løsninger:

  • Strategiske organisationsformer og rammevilkår, som sikrer muligheden for langsigtet udvikling, fleksibilitet og optimal logistik i et renoveringsprojekt.

  • Industrielle, tekniske løsninger til facader og installationer.

  • Digitale performance-modeller, der skal bruges til styring og dokumentation af en effektiv renovering, der også sikrer et godt indeklima og en god funktionalitet.

Innovationsfonden har investeret 35 mio. i projektet, Realdania 8 mio. og Grundejernes Investeringsfond har bidraget med 6 mio. Med partnernes medfinansiering er budgettet for REBUS samlet set ca. 81 millioner kroner. Læs mere om fondene her.

Bag projektet står nogle af landets største virksomheder og vidensinstitutioner. Læs om partnerne her.