Facadekoncepter


REBUS-facadesystemet er en helt ny mulighed for en væsentligt mere gnidningsfri facaderenovering, der gør beslutningsprocesserne mere enkle og transparente. Omdrejningspunktet er et gennemarbejdet facadesystem, der forener teknik og nem montering med design- og bokvalitet.

Systemet og den tilhørende proces er baseret på en mere industrialiseret tilgang sammenlignet med traditionel renovering. Med præfabrikerede facadeelementer og effektiv montage flyttes størstedelen af byggeprocessen til en fabrik. Dermed undgår man at pakke bygningen ind i stilladser i længere perioder, mens beboergener og behov for genhusning reduceres betydeligt. Disse er typiske barrierer for igangsættelse af renoveringsprojekter.

REBUS facadesystemet består pt. af to produktlinjer: 

  • Basis: Er baseret på standardprodukter og uorganiske materialer. Med udgangspunkt i gennemtestede materialer, lang levetid og delvis design for adskillelse sikres et holdbart og bæredygtigt alternativ.
  • Cirkulær: Er baseret på standardprodukter og organiske materialer. Kombineret med tanke på cirkulære principper omkring bæredygtigt materialevalg og design for adskillelse. Dette for at sikre lavere miljøbelastning ved opførelse og større chance for genbrug ved endt levetid


Publikationer og vejledninger

  • Facadesystem”, publikation som forklarer facadesystemets opbygning og værdiskabelse til kunder/bygherre, maj 2021. Læs publikationen her. Download som PDF her.
  • “Facadeudvikling”, publikation som beskriver selve udviklingsarbejdet mere i dybden inkl. baggrund, formål, designgrundlag og eksakt udformning, maj 2021, Martin Vraa Nielsen m.fl. Læs publikationen her. Download som PDF her.
  • Den Cirkulære Facade”, publikation som beskriver baggrund, udformning og performance for REBUS Cirkulærjuni 2021, Martin Vraa Nielsen m.fl. Læs publikationen her. Download som PDF her.
  • Facaden - produkt proces, Konfigurering, samlet publikation, der beskriver markedet, opbygning af basiselement, renoveringsprocessen og grundlaget for konfiguratoren- udarbejdet af REBUS, juni 2021.