name

Forudsætninger for succesfulde strategiske partnerskaber

RAPPORT: Hvad er forudsætningerne for et succesfuldt strategisk partnerskab? Få svaret i nedenstående rapport, der identificerer forudsætningerne for at etablere succesfulde strategiske partnerskaber med relation til bæredygtig renovering af bygninger.


Baseret på 2 workshops med partnerne i REBUS, der repræsenterer hele værdikæden i byggeindustrien, samt analyse af 2 cases identificerer vi i rapporten væsentlige forudsætninger for at overkomme udfordringerne ved etablering af succesfulde strategiske partnerskaber ved bæredygtig bygningsrenovering. 

Rapporten er baseret på en undersøgelse og analyse af modeller for strategiske partnerskaber og af typiske processer, der anvendes ved bygningsrenovering. 

Læs også den engelske artikel her