name

Hvad er værdien af et godt indeklima?

3 RAPPORTER: Arbejdet med indeklima i REBUS spænder vidt og omfatter både kortlægning af de centrale parametre, der bør indgå ved vurdering af indeklima, kvantificering og håndtering af parametrene fx ved måling, registrering eller ved brug af spørgeskema samt udvikling af et nyt evalueringsværktøj til evaluering og vurdering af indeklima-kvaliteter via et bogstav. 


Følgende tre rapporter er udgivet i forbindelse med arbejdet med indeklima.

Målet er at identificere og definere de centrale parametre, der skal beskrive den indeklimamæssige kvalitet i det fremadrettede arbejde med indeklima og totalværdi i REBUS. Herudover er der udarbejdet spørgeskemaer til kvalitative brugerundersøgelser, samt et bud på hvordan brugerne kan inddrages mere for at forbedre indeklimaet i en bolig.

Ønsker du mere information om arbejdet med indeklima er du velkommen til at kontakte projektleder Tine Steen Larsen, Aalborg Universitet på tsl@civil.aau.dk