name

Hvad er værdien af et godt indeklima?

Arbejdet med indeklima i REBUS spænder vidt og omfatter både kortlægning af de centrale parametre, der bør indgå ved vurdering af indeklima, kvantificering og håndtering af parametrene fx ved måling, registrering eller ved brug af spørgeskema samt udvikling af et nyt evalueringsværktøj til evaluering og vurdering af indeklima-kvaliteter via et bogstav, meget analogt med den måde vi i dag laver en energiberegning og giver vores bygninger et energimærke.

Vores håb er, at brugen af indeklima-kvaliteter vil øge fokus på vigtigheden af et godt indeklima og samtidig skabe balance mellem energibesparelser og indeklima for at sikre, at energibesparelserne ikke sker på bekostning af indeklimaet.

Resultaterne fra arbejdet med indeklima i REBUS vil løbende blive publiceret på denne side.


Definition af indeklimaparametre og inddragelse af brugerne

Følgende tre rapporter er udgivet i forbindelse med arbejdet gennemført under arbejdspakke WP2a.3A - Definition af indeklimaaspekter og –parametre, som er den første arbejdspakke af i alt 6 arbejdspakker, der alle omhandler indeklima.

Arbejdet i denne delopgave har resulteret i identifikation og definition af de centrale parametre, der skal beskrive den indeklimamæssige kvalitet i det fremadrettede arbejde med indeklima og totalværdi i REBUS. Herudover er der udarbejdet spørgeskemaer til kvalitative brugerundersøgelser samt et bud på hvordan brugerne kan inddrages mere for at forbedre indeklimaet i en bolig.

Ønsker du mere information om arbejdet med indeklima er du velkommen til at kontakte projektleder Tine Steen Larsen, Aalborg Universitet på tsl@civil.aau.dk