Investorer

Projektpartnernes egenfinansiering udgør ca. 32 mio. af det samlede budget på ca. 81 mio. kr. Innovationsfonden har investeret 35 mio. i projektet. Derudover har Realdania støttet med 8 mio. og Grundejernes Investeringsfond med 6 mio. 


Innovationsfonden

Innovationsfonden investerer i udviklingen af ny viden og teknologi, der fører til styrkelse af forskning og innovative løsninger til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark. Fonden har fokus på at understøtte løsninger på konkrete samfundsudfordringer og øge forsknings- og innovationsindsatsen i virksomheder.

 

 

 

Realdania

Realdania støtter projekter, der skal bidrage til at løse markante og komplekse samfundsproblemer og til at skabe livskvalitet for alle danskere.

 

 

 

GI - Grundejernes Investeringsfond

GI’s udviklingsaktiviteter understøtter missionen om at skabe bedre boliger og bedre liv for ejere og lejere. Det overordnede mål er, aktivt at bidrage til udviklingen af viden og initiativer vedrørende renovering til gavn for samfundet.