Følgegruppe


Albertslund Kommune
Arkitektskolen Aarhus
BAT-kartellet
BL - Danmarks Almene Boliger
Bygherreforeningen
Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut
Dansk Byggeri
Dansk Energi
Danske ARK
Det Økologiske Råd
DI Byg
Energistyrelsen
Foreningen for Rådgivende Ingeniører (FRI)
Gate 21
Grundejernes Investeringsfond
Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet
InnoBYG
Kunstakademiets Arkitektskole (KADK)
Miljø- og Fødevareministeriet
Miljøstyrelsen
Molio
Nykredit
Realdania
SMV Danmark
Syddansk Universitet
Tekniq
Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen
Velux
VIA University College