Partnere

Bag REBUS står nogle af Danmarks førende virksomheder og videninstitutioner med et fælles ønske om at forbedre og nytænke renovering. Partnerskabet repræsenterer alle led i byggeriets værdikæde fra teknologiudvikling og rådgivning til slutbruger og marked. Det giver en unik mulighed for at gå i dybden og udarbejde avancerede, tværfaglige løsninger.


 

COWI A/S 

COWI er en førende rådgivningsvirksomhed, der skaber værdi for kunder, borgere og samfund gennem unikke 360°-løsninger. Med eksperter i verdensklasse inden for ingeniørkunst, miljø og samfundsøkonomi angriber COWI udfordringerne fra mange forskellige vinkler.

 

 


Danmarks Tekniske Universitet 

DTU er et teknisk eliteuniversitet med international rækkevidde og standard. DTU’s mission er at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. Det sker gennem uddannelse, forskning, innovation og rådgivning til både offentlige og private aktører.


Enemærke & Petersen

Enemærke & Petersen er en landsdækkende entreprenørvirksomhed med ca. 700 medarbejdere fordelt på fire lokationer i Ringsted, Glostrup, Aarhus og Aalborg. Enemærke & Petersen er markedsledende indenfor renovering af almene boliger og har omfattende erfaring med renovering af bl.a. skoler, hospitaler, daginstitutioner og andels- og ejerforeninger.

 

Frederikshavn Boligforening 

Frederikshavn Boligforening er en boligforening med 3.500 nyistandsatte og trygge boliger i rækkehuse, etageboliger, gårdhuse, seniorboliger og ungdomsboliger.

Henning Larsen 

Henning Larsen skaber bæredygtig og innovativ arkitektur med mennesket i centrum. Ambitionen er at levere løsninger til det byggede miljø, der sammenholder tværfaglig viden, målrettet forskning og solid byggeerfaring til at opnå de bedste resultater for brugeren

 

Himmerland Boligforening 

Himmerland Boligforening er en af Jyllands største almene boligorganisationer med aktuelt 7.000 lejemål fordelt på familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger - og cirka 500 nye boliger på vej. Boligforeningen beskæftiger sig også med bæredygtig projektudvikling i partnerskab med myndigheder, borgere og virksomheder.

 

 

Saint-Gobain Denmark A/S 

Saint-Gobain designer, producerer og distribuerer materialer og løsninger, som er nøgleingredienser for vores velbefindende i de byggede miljøer, vi alle befinder os i nu og fremtiden.

 

Teknologisk Institut

Teknologisk Institut er en selvejende og almennyttig institution, der er godkendt som GTS-institut. Instituttet udvikler, anvender og formidler forskning og teknologisk viden til gavn for dansk erhvervsliv og samfund.

 

 

Aalborg Universitet / Statens Byggeforskningsinstitut 

Aalborg Universitet (AAU) er en dynamisk og innovativ, selvejende forsknings- og uddannelsesinstitution inden for den offentlige forvaltning under tilsyn af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling.